UID: 15389712

Ing. Ružena Csudaiová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
SAVINGPLUS spol. s r.o.
Veľkouľanská cesta 1729, 925 21, Sládkovičovo, Slovenská republika
IČO: 36258547, DIČ: 36258547, IČ DPH: SK2021821307
031/7840983
priprava@savingplus.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3657 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3657*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3657*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.05.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3657 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 29.04.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.04.2002