UID: 15829694

Ing. Jozef Ďurana

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina - Bánová
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01503 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01503*20*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.10.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 01503*20*
Stav odbornosti: Aktívna od 27.09.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.10.2007
Evidenčné č.: 01503 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01503*20*
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 12.10.2007
Špecifikácia: mosty Osvedčenie: 01503*20*
Stav odbornosti: Aktívna od 27.09.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.10.2007
Evidenčné č.: 01503 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01503*20*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.10.2007
Špecifikácia: hydrotechnické stavby Osvedčenie: 01503*20*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.02.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.10.2007
Evidenčné č.: 01348 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01348*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.07.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 01348*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.02.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.07.2003