UID: 15849812

Ing. Ján Brtiš

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00846 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00846*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00846*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.02.2001
Evidenčné č.: 00764 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00764*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00764*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.02.2001