UID: 15409301

Ing. Michal Babej

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Poprad
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ALUMIS, s.r.o.
Okružná 761, 058 01, Poprad, Slovenská republika
IČO: 36471739, DIČ: 2020019474
neuvedený
4327@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4327 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4327*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 4327*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 02.03.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2004
Evidenčné č.: 4327 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka:
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky:
Špecifikácia: Osvedčenie:
Stav odbornosti: Aktívna od 04.07.2002 Stav osvedčenia:
Evidenčné č.: 00107 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00107*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 00107*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.03.2003
Evidenčné č.: 00112 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00112*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 00112*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.03.2003
Člen komory
Evidenčné č.: 4327 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.11.2003 Stav členstva od: 13.11.2003
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.11.2003