UID: 15409801

Ing. Pavel Hrdý

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2471 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2471*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 26.09.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 2471*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 27.09.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 26.09.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 2471 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 27.09.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Evidenčné č.: D2087 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 27.09.2016 Stav členstva od: 01.01.2020
Prijatie žiadosti: od 26.09.2016 Aktuálny dôvod členstva: Zánik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 27.09.2016 31.12.2019
Bratislava 29.11.2001 26.09.2016