UID: 15409802

Ing. Miroslav Ochotnický

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AIS-PO, s.r.o.
Šarišská 1, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 36505161, DIČ: 2022029845, IČ DPH: SK2022029845
051/7583021, 051/7583022
ais-po@ais-po.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1301 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 1301*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.01.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 1301*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.01.2011
Evidenčné č.: 1301 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 1301*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 14.01.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 1301*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 22.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.01.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 1301 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001