UID: 15879112

Ľubomír Obrcian

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Likavka
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05882 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05882*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.10.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 05882*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.07.2005
Evidenčné č.: 05314 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05314*10*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.07.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 05314*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.07.2005