UID: 15889922

Vladimír Kapríni

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Hrádok
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03451 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka:
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky:
Špecifikácia: pozemné komunikácie Osvedčenie:
Stav odbornosti: Aktívna od 21.03.1997 Stav osvedčenia:
Evidenčné č.: 03170 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka:
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky:
Špecifikácia: Osvedčenie:
Stav odbornosti: Aktívna od 21.03.1997 Stav osvedčenia: