UID: 15419711

Ing. Eduard Prochác

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
REMING CONSULT, a.s.
Trnavská cesta 27, 831 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35729023, DIČ: 2020250958, IČ DPH: SK2020250958
02/55566161, 02/55566166
reming@reming.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1348 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1348*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1348*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1348 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 20.06.2001