UID: 15919793

Ing. Ján Pobijak

Žilinský kraj, okres Bytča, mesto Predmier
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
SPP distribúcia a.s., Bratislava
Mlynské Nivy 44/b, 825 11, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35910739, DIČ: 2021931109, IČ DPH: SK2021931109
0905/511752
jan.pobijak@spp-distribucia.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06470 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06470*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06470*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 31.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.05.2002
Evidenčné č.: 06470 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06470
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.11.2016
Špecifikácia: plynovody Osvedčenie: 06470
Stav odbornosti: Aktívna od 26.10.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.11.2016
Evidenčné č.: 05794 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05794*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05794*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 31.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.05.2002