UID: 15429211

Ing. Miroslav Polonec

Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Trnava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Miroslav Polonec
Lomonosova 6, 917 08, Trnava, Slovenská republika
IČO: 14119790, DIČ: 1030533845, IČ DPH: SK1030533845
neuvedený
3140@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3140 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3140*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.07.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 3140*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.07.2017
Evidenčné č.: 05876 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05876*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05876*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.04.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3140 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002