UID: 15429611

Ing. Daniel Bukov

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Daniel Bukov OK TEAM, s.r.o.
Bohrova 1, 851 01, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47480408, DIČ: 2023912594, IČ DPH: SK2023912594
0905/397371
d.bukov@okteam.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1434 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 1434*A2
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.10.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 1434*A2
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.11.2015
Evidenčné č.: 1434 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 1434*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 11.11.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 1434*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.11.2015
Evidenčné č.: 1434 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 1434*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 11.11.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 1434*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.11.2015
Člen komory
Evidenčné č.: 1434 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 20.06.2001