UID: 15929812

Ing. Emil Gonšor

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Zákamenné
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Emil Gonšor - EGO
Hattalova 29, 029 01, Námestovo, Slovenská republika
IČO: 37388304, DIČ: 1020470154, IČ DPH: SK1020470154
043/5522147
egonsor@nextra.sk
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 14.03.2018
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6559 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 6559*I4
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 14.03.2018
Špecifikácia: plyn Osvedčenie: 6559*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 14.03.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.03.2018
Evidenčné č.: 6559 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 6559*I4
Podkategória: 550 plynové zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 14.03.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 6559*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 14.03.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.03.2018
Evidenčné č.: 02102 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02102*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02102*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001
Evidenčné č.: 01933 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01933*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01933*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 29.04.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 6559 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.03.2018 Stav členstva od: 14.03.2018
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 14.03.2018