UID: 15439492

Ing. Ján Miklánek, CSc.

Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, mesto Moravské Lieskové
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
STAVER - Ing. Ján Miklánek, CSc.
Brestové 1268, 916 42, Moravské Lieskové, Slovenská republika
IČO: 32785640, DIČ: 1029175136
neuvedený
1104@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1104 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1104*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1104*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2001
Evidenčné č.: 05379 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05379*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05379*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.03.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1104 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 13.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001