UID: 15439111

Ing. Juraj Havrila

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ALNICO, s.r.o.
Nám. Slobody 13, 071 01, Michalovce, Slovenská republika
IČO: 31708111, DIČ: 2020498678, IČ DPH: SK2020498678
neuvedený
4075@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4075 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4075*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 09.12.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 4075*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 09.12.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 09.12.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 4075 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.07.2002 Stav členstva od: 09.12.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.07.2002 08.12.2017