UID: 15949692

Ing. Dušan Ranto

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06773 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06773*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06773*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 06075 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06075*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06075*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001