UID: 15949402

Ing. Andrej Revák

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06847 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06847*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.12.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06847*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.12.2002
Evidenčné č.: 06142 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06142*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.12.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06142*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.12.2002