UID: 15439811

Ing. Jozef Antol

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ISPO spol. s r.o. - Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ DPH: SK2020518027
051/7463695
ispo@ispo.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0328 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0328*Z*A2
Podkategória: 210 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 19.05.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 0328*Z*A2
Stav odbornosti: Aktívna od 24.09.1992 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.05.2005
Evidenčné č.: 0328 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 0328*Z*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 19.05.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 0328*Z*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 24.09.1992 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.05.2005
Evidenčné č.: 0328 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 0328*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 19.05.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 0328*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.09.1992 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.05.2005
Evidenčné č.: 00084 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00084*20*
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 13.12.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 00084*20*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 13.12.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 0328 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 24.01.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 24.01.2001