UID: 15969292

Ing. Ján Martiš

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05094 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05094*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 05094*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Evidenčné č.: 04662 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04662*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 04662*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.06.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003