UID: 15449191

Ing. Ján Malast

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ján Malast - STAMAT
Olbrachtova 20, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 33211175, DIČ: 1020314691, IČ DPH: SK1020314691
neuvedený
0537@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0537 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0537*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0537*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 04.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.03.2010
Evidenčné č.: 0537 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 0537*I3
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0537*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 07.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.03.2010
Evidenčné č.: 0537 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka:
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky:
Špecifikácia: Osvedčenie:
Stav odbornosti: Aktívna od 27.03.2001 Stav osvedčenia:
Evidenčné č.: 0537 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Pečiatka: 0537*I2
Podkategória: 421 cesty a letiská Stav pečiatky: Aktívna od 01.03.2010
Špecifikácia: cesty Osvedčenie: 0537*I2
Stav odbornosti: Aktívna od 21.10.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.03.2010
Evidenčné č.: 0537 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Pečiatka: 0537*I2
Podkategória: 423 mosty a tunely Stav pečiatky: Aktívna od 01.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0537*I2
Stav odbornosti: Aktívna od 07.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.03.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 0537 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.05.2001 Stav členstva od: 29.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 29.05.2001