UID: 15449391

Ing. Jozef Sovič

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
SOVPROJEKT, s.r.o.
Jarková 73, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 44755732, DIČ: 2022822065
neuvedený
2770@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2770 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2770*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 2770*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2010
Evidenčné č.: 135 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 135*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 135*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Evidenčné č.: 135 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 135*2*2008
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 135*2*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 14.10.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 2770 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001