UID: 15969812

Jozef Bajaník

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Dolná Tižina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00179 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00179*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 24.01.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 00179*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 18.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.01.2003
Evidenčné č.: 00187 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00187*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 24.01.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 00187*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 18.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.01.2003