UID: 15449001

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
MI-PO
Zochova 16/XII, 811 03, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36727016, DIČ: 2022310785, IČ DPH: SK2022310785
neuvedený
0166@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0166 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0166*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.12.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 0166*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.10.1990 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.12.2009
Evidenčné č.: 0166 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 0166*I1
Podkategória: 440 požiarna ochrana Stav pečiatky: Aktívna od 01.12.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 0166*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.10.1990 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.12.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 0166 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.11.1992 Stav členstva od: 17.11.1992
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 17.11.1992