UID: 15989103

Ing. Tibor Maňka

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Mesto Martin
Š. H. Vajanského 1, 036 01, Martin, Slovenská republika
0908/934905
manka@martin.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05000 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05000*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05000*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001
Evidenčné č.: 11140 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11140
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.11.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 11140
Stav odbornosti: Aktívna od 25.10.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.11.2016