UID: 15990293

Ing. František Demčák

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01290 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01290*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01290*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 05.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Evidenčné č.: 01127 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01127*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01127*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 05.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002