UID: 15900001

Ing. Jeroným Klohna

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03634 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03634*10-20*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.07.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 03634*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.12.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.07.2005
Evidenčné č.: 03634 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03634*10-20*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.07.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 03634*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.07.2005
Evidenčné č.: 03634 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03634*10-20*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.07.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 03634*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.07.2005
Evidenčné č.: 03634 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03634*10-20*
Podkategória: 25 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.07.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 03634*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.07.2005
Evidenčné č.: 03348 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03348*10-20*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.08.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 03348*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.12.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.08.2005
Evidenčné č.: 03348 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03348*10-20*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.08.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 03348*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.07.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.08.2005
Evidenčné č.: 03348 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03348*10-20*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.08.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 03348*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.07.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.08.2005
Evidenčné č.: 03348 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03348*10-20*
Podkategória: 25 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.08.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 03348*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.07.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.08.2005