UID: 15910513

Ing. Adam Cingel

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01008 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01008*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01008*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.02.2001
Evidenčné č.: 00884 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00884*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00884*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.02.2001