UID: 16019903

Ing. Ľubomír Mičuda

Trenčiansky kraj, okres Ilava, mesto Bolešov
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ľubomír Mičuda
Por. Petrinca 201, 018 53, Bolešov
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05310 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05310*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05310*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.04.2002
Evidenčné č.: 317 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 317*1*2010
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 317*1*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 11.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2010