UID: 16029023

Ing. Miroslav Dubec

Banskobystrický kraj, okres Brezno, mesto Brezno
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Miroslav Dubec
Vrbová 24, 977 0, Brezno
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01446 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01446*10*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.03.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 01446*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.02.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.03.2008
Evidenčné č.: 01285 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01285*10*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.03.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 01285*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.02.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.03.2008
Evidenčné č.: 210 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 210*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 210*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 14.10.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008