UID: 15489201

Ing. Peter Rastocký

Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, mesto Banská Bystrica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Rastocký Architektonická kancelária
Kalinčiakova 12, 974 05, Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 14245132, DIČ: 1028936634
0907/239359
rastocky.p@centrum.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0282 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0282*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 28.11.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 0282*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.11.2005
Evidenčné č.: 06080 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka:
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky:
Špecifikácia: Osvedčenie:
Stav odbornosti: Aktívna od 22.05.1996 Stav osvedčenia:
Člen komory
Evidenčné č.: 0282 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.12.2000 Stav členstva od: 13.12.2000
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 13.12.2000