UID: 15490791

Ing. arch. Dušan Mak

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. arch. Dušan Mak
Fadruszova 25, 841 04, Bratislava, Slovenská republika
neuvedený
0337@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0337 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0337*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.06.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 0337*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.06.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.06.2018
Člen komory
Evidenčné č.: 0337 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 01.06.2018
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 24.01.2001 31.05.2018