UID: 14189811

Ing. Marta Cesnaková

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Marta Cesnaková
Langsfeldova 30, 811 04, Bratislava
neuvedený
4486@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4486 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 4486*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 4486*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 4486 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 17.01.2005 Stav členstva od: 01.01.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 17.01.2005 31.12.2015