UID: 16000713

Ing. Alojz Balát

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Kysucké Nové Mesto
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 10171 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10171
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 20.09.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 10171
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.09.2010
Evidenčné č.: 00212 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00212
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 20.09.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 00212
Stav odbornosti: Aktívna od 09.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.09.2010
Evidenčné č.: 00212 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00212
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 20.09.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 00212
Stav odbornosti: Aktívna od 26.05.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.09.2010
Evidenčné č.: 00212 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00212
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 20.09.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 00212
Stav odbornosti: Aktívna od 26.05.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.09.2010