UID: 15490921

Ing. Vladimír Konfál

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Likavka
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PRO ARCH
Poľná 11, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika
neuvedený
0062@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0062 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0062*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0062*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.12.1992 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.11.2008
Evidenčné č.: 0062 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 0062*SP*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 06.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0062*SP*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 16.12.1992 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.11.2008
Evidenčné č.: 232 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 232*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 232*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0062 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 16.12.1992 Stav členstva od: 16.12.1992
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 16.12.1992