UID: 16010001

Ing. Vladimír Androvič

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Kysucké Nové Mesto
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Vladimír Androvič
Kukučínova 710, 024 01, Kysucké Nové Mesto
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00073 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00073*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.10.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00073*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.10.2002
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0549 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0549*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 0549*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2009 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 0549 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.05.2001 Stav členstva od: 01.01.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 29.05.2001 31.08.2009