UID: 16109704

Ing. Jozef Pavlík

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Námestovo
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06241 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06241*10-21-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06241*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 06241 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06241*10-21-23-24*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: miestne komunikácie Osvedčenie: 06241*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 06241 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06241*10-21-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06241*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 06241 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06241*10-21-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06241*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 05589 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05589*10-21-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05589*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 05589 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05589*10-21-23-24*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: miestne komunikácie Osvedčenie: 05589*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 05589 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05589*10-21-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05589*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 05589 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05589*10-21-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05589*10-21-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002