UID: 15400601

Ing. Fedor Beťko

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
BEFE, s.r.o.
Štefana Moyzesa 5517/11, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 36838152, DIČ: 2022452762, IČ DPH: SK2022452762
neuvedený
0056@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 28.01.1993
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0056 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0056*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0056*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.01.1993 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 00513 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00513*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00513*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 0056 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.01.1993 Stav členstva od: 28.01.1993
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 28.01.1993