UID: 16139592

Ing. Viktor Hlaváč

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Viktor Hlaváč
Vodná 1118/3, 949 01, Nitra
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02465 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02465*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 19.03.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02465*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 31.01.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.03.2001
Evidenčné č.: 08609 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08609*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.06.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 08609*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.06.2003
Evidenčné č.: 193 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 193*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 30.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 193*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.05.2008