UID: 16149812

Ing. Igor Ťahún

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 09937 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09937*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.05.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 09937*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.04.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.05.2004
Evidenčné č.: 08699 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08699*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.05.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 08699*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.04.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.05.2004