UID: 16159692

Ing. Ladislav Stromko

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 07507 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07507*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 07507*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.01.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001
Evidenčné č.: 06719 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06719*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06719*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.01.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001