UID: 16159412

Ing. Kamil Krasula

Žilinský kraj, okres Tvrdošín, mesto Tvrdošín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04139 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04139
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 04139
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.06.2010
Evidenčné č.: 04139 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04139
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 04139
Stav odbornosti: Aktívna od 26.05.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.06.2010
Evidenčné č.: 04139 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04139
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 04139
Stav odbornosti: Aktívna od 26.05.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.06.2010
Evidenčné č.: 03816 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03816*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03816*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002