UID: 15439493

Ing. Darina Bartoňová

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROTES - združenie ASE
Zlatovská 29, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 30027047, DIČ: 1020312634, IČ DPH: SK1020312634
032/6529774
protes@stonline.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0486 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0486*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0486*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.04.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.05.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0486 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 03.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 03.05.2001