UID: 15449511

Ing. Ida Gregorová

Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, mesto Nemce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
idagregorova@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3051 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3051*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 19.10.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 3051*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.10.2004
Člen komory
Evidenčné č.: 3051 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 12.03.2002