UID: 16179112

Viliam Kršák

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Námestovo
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04217 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04217*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 06.06.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 04217*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.06.2014
Evidenčné č.: 03884 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03884*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 06.06.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 03884*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.06.2014