UID: 15449512

Ing. Daniela Dobišová

Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Prievidza
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
OSP & PETRO
Košovská cesta 24, 971 31, Prievidza, Slovenská republika
IČO: 31560440, DIČ: 2020467636, IČ DPH: SK2020467636
046/5422727, 046/5422056
sekretariat@osp.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1574 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 1574*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.02.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 1574*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.02.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 1574 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 20.06.2001