UID: 15479201

Ing. Mária Čomorová

Nitriansky kraj, okres Levice, mesto Levice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
CM PROJEKT
Sv. Michala 4, 934 01, Levice, Slovenská republika
IČO: 11720751, DIČ: 1030609525, IČ DPH: SK1030609525
0907706747
cmprojekt@centrum.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4109 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4109*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.10.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 4109*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 10.10.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.10.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 4109 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 21.10.2002 Stav členstva od: 21.10.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 21.10.2002