UID: 16110102

Ján Vitáliš

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 10010 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10010*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.01.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 10010*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 02.12.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.01.2005
Evidenčné č.: 07850 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07850*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 07850*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001