UID: 16209801

Igor Bartoš

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Žabokreky
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00373 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00373*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00373*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 05.03.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Evidenčné č.: 00351 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00351*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00351*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 05.03.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001