UID: 15509501

Ing. Ľudovít Keslér

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ľudovít Keslér
Jarková 4, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 30291852, DIČ: 1020974383, IČ DPH: SK1020974383
neuvedený
4880@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4880 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 4880*SP*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4880*SP*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 15.12.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2007
Evidenčné č.: 4880 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4880*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4880*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.12.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 4880 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.12.2006 Stav členstva od: 15.12.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.12.2006