UID: 14229501

Ing. Tibor Psalman

Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto Piešťany
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
UNIVERZAL
Stromová 5279/8, 920 01, Piešťany, Slovenská republika
IČO: 30708745, DIČ: 1032947146
neuvedený
0273@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0273 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0273*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 24.01.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0273*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.1991 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.01.2001
Evidenčné č.: 0273 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0273*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 24.01.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0273*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.1991 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.01.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0273 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 24.01.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 24.01.2001